LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K § 45 ods. 1 písm. f)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nové znenie písm. f) v znení: „f)  umiestnenie včelstiev na zemi, podstavcoch, kočovných paletách a kočovných vozoch, ktoré sú vzdialené  minimálne 3 metre od oplotenia elektrickým ohradníkom so zdrojom elektrického napätia 12 V.“

Odôvodnenie: 
Predkladateľ navrhuje ako jedno z preventívnych opatrení, ktorými je podmienené poskytnutie náhrady škody spôsobenej určenými živočíchmi, umiestnenie včelstiev na vyzdvihnutej plošine umiestnenej vo výške minimálne 3 metre nad zemou a s vysunutím okraja plošiny od podporných stĺpov (previs) aspoň 60 cm. Zabezpečenie vyzdvihnutej plošiny umiestnenej vo výške minimálne 3 metre nad zemou je pre včelárenie nereálne a znamenalo by to koniec včeláreniu v lokalitách s výskytom medveďa hnedého.