LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k: K § 46 ods. 2 písm. e)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 46 ods. 2 žiadame v písmene e) vypustiť slovné spojenie „odborný posudok“.

Odôvodnenie:

Predkladateľom navrhované ustanovenie je v rozpore s právnym predpisom vyššej právnej sily, konkrétne s § 99 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého platí, že rozsah škody na rybách sa preukazuje vždy znaleckým posudkom. 

Nakoľko cit. zákon ustanovuje, že škoda na rybách sa stanovuje vždy znaleckým posudkom, navrhujeme vypustiť odporný posudok ako prílohu k žiadosti o náhradu škody.