LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPK (Slovenská poľovnícka komora)
Pripomienka k: K vyhláške ako celku
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zásadne nesúhlasíme aby sa vlk zaradil medzi celoročne chránené živočíchy. Vlk je chránený od roku 1920 a jeho aktívna ochrana dosiahla úspech.  Stanovenie každoročnej výšky  regulácie  vlka plne zabezpečuje zachovanie dostatočnej výšky jeho populácie so snahou minimalizácie škôd pre chovateľov kôz a oviec a užívateľov poľovných revírov pri raticovej zveri. Dôkazom je stav populácie vlka na Slovensku. Bezzásah pre populáciu, ktorá je zdravá a všetky EU zdroje ju považujú za stabilnú a uspokojivú je vytĺkania politického kapitálu a míňanie finančných zdrojov daňových poplatníkov na záležitosti , ktoré sú zrejmé a jasné. Bezzásah do populácie vlka bude mať za následok zvyšovania škôd a následne zaťažovať štátny rozpočet. Požadujme vlka vypustiť z prílohy č. 5. jedná sa o zámerný zásah do kompetencií MP a RV SR