LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPK (Slovenská poľovnícka komora)
Pripomienka k: k vyhláške ako celku
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vyhláška nemá obmedzovať, odporovať a brzdiť činnosti-veci, ktoré vyplývajú z osobitých zákonov. Vyhláška by mala aspoň pamätať na osobitosti vyplývajúce zo zákona o lesoch, zákona o poľovníctve, zákona o zbraniach a strelive, zákona o veterinárnej starostlivosti... Vyhláška nemôže novelizovať zákon