LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPK (Slovenská poľovnícka komora)
Pripomienka k: k vyhláške ako celku
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Sú nezrovnalosti v terminológii medzi zákonom a vyhláškou. Napr. zákon hovorí „len“ o potrebe vydania súhlasu, vyhláška v tej istej veci hovorí o vydaní rozhodnutia čím sa nastoľuje iný právny režim.