LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPK (Slovenská poľovnícka komora)
Pripomienka k: k prílohám vyhlášky
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vyhláška hovorí o biotopoch európskeho významu, národného významu, prioritného významu no v prílohe sa žiadny biotop prioritného významu nenachádza.