LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPK (Slovenská poľovnícka komora)
Pripomienka k: K prílohám vyhlášky
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V niektorých prílohách chýbajú oproti latinským názvom slovenské názvy. Navrhujme to doplniť.