LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPK (Slovenská poľovnícka komora)
Pripomienka k: k vyhláške ako celku
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V niektorých prípadoch sú neprimerane stanovené výšky spoločenskej hodnoty najmä u živočíchov. Nepovažujeme za správne ak usmrtením jedného živočícha môže dôjsť podľa trestného zákona ku škode väčšej čo je 10 násobok škody malej-266 euro a až škody značného rozsahu, čo predstavuje 100 násobok škody malej