LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPK (Slovenská poľovnícka komora)
Pripomienka k: k vyhláške ako celku
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Celková koncepcia prijímania právnych noriem v ochrane prírody (zákon, vyhláška) je prevažne založená na obmedzeniach , zákazoch a sankciách čo je filozofia v rozpore s udržateľným užívaním prírody...navyše podmienečne na základe povinných povolení, rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov ovplyvňuje negatívne chod iných odvetví (poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo, veterinárnu starostlivosť....), zasahuje tak priamo do činnosti a chodu iných odvetví, ktoré spadajú organizačne do iných rezortov štátnych orgánov, čím sa vytvára právna dualita a dvojkoľajnosť. Zároveň v doložke vplyvov nie sú uvedené finančné nároky na štátny rozpočet a vôbec nároky kladené na obyvateľov vidieka