LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPK (Slovenská poľovnícka komora)
Pripomienka k: všeobecná
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vyhláška ignoruje legislatívno - technické pravidlá predkladania materiálu do legislatívneho procesu, nie je predkladaná formou zmien, je predkladaná v celosti, čo má za následok obťažnosť pochopenia zmien, nemožnosť ich porovnania s pôvodnou vyhláškou, resp. posúdiť čo je vo vyhláške nové a čo pôvodné.