LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOMARCH (Slovenská komora architektov)
Pripomienka k: § 42
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Doplniť § 42 ods. 2 zmeniť druhú vetu na: Meranie sa použije pri stromoch s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.

Odôvodnenie:
Pôvodné znenie je nepresné a zavádzajúce konštatovaním, že za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň. Toto konštatovanie v praxi vedie k rôznemu výkladu či sa jedná o strom alebo ker pri viackmenných formách stromov, vytvárajúci viac kmeňov, a to aj u takých typických drevín ako napr. dub, javor, jaseň a pod.