LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.)
Pripomienka k: § 16 ods. 1 písm. i)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh: Zvážiť aplikáciu tohto ustanovenia v špecifických prípadoch – viď. odôvodnenie.
Odôvodnenie: V prípade úhynov na sieti (zariadeniach distribučnej sústavy) máme niekedy pochybnosť o príčine úhynu následkom zásahu el. prúdom. Príčina by mala byť preukázaná pitevnou správou a až následne špecifikovaná v evidencii. Uvedené považujeme za podstatné, nakoľko aj hodnota usmrteného živočícha, ktorá je uvedená v Prílohe č. 5  - je výrazne navýšená!