LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: § 22 ods. 12 písm. a)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme znenie § 22 ods. 12 písm. a)  v nasledovnom znení: 
„ a) druh, zdravotný stav a perspektívu zotrvania dreviny na stanovisku“,
Odôvodnenie:
Perspektíva zotrvania dreviny v danom priestore môže byť jedným z ukazovateľov pri posudzovaní hodnoty dreviny vo vzťahu k spoločenskej a ekologickej hodnote.