LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Garaj, Tomáš, Mgr.
Pripomienka k: Vlastný materiál
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V Prílohe č. 3 navrhujeme doplniť nasledovné druhy živočíchov:

Ctenopharyngodon idella - amur biely

Oncorhynchus mykiss - pstruh dúhový

Salvelinus fontinalis - sivoň potočný

Carassius auratus - karas striebristý