LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: § 22 ods. 12 písm. c)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme aby sa vegetačné obdobie neohraničovalo pevným dátumom, ale aby jeho začiatok a koniec s určitým časovým predstihom vyhlasovalo ministerstvo ŽP, na základe podkladov SHMU v závislosti od konkrétneho roka pre jednotlivé oblasti či kraje.

Odôvodnenie:
Slovenská republika je členitá krajina, preto nie je možné zosúladiť a prijať jednotný dátum, kedy začína a končí obdobie vegetačného pokoja. Zároveň pri súčasnom trende otepľovania a skorého nástupu jari najmä na južnom, juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku sa obdobie vegetačného kľudu končí oveľa skôr ako 31. marca. Je vhodné zvážiť, či by nebolo možné vyhlasovať vegetačné obdobie v závislosti z nameraných dát za posledných 20 rokov, pričom grafická či textová časť by bola prílohou tejto vyhlášky.