LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: § 22 ods. 6 písm. g)
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme znenie § 22 ods. 6 písm. g) v nasledovnom znení: 

„g) vykonávaním nevyhnutných mechanických, biologických a v odôvodnených prípadoch chemických opatrení proti škodcom a chorobám“,

Odôvodnenie:
Navrhované znenie sa týka ochrany voči chorobám. Napriek snahe o maximálnu elimináciu používania chemických látok pri ošetrovaní drevín môžu nastať prípady, že nebude jestvovať v konkrétnom prípade napadnutia patogénom dostupná forma biologickej alebo mechanickej ochrany.