LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: § 22 ods. 4
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 22 ods. 4 vypustiť slovo „poškodzovanie“.
Odôvodnenie:
Poškodzovanie drevín je definované inak ako ničenie, čo je uvedené v odseku 2 a 3 § 22. Ničenie drevín je v konečnom dôsledku výrubom drevín. Všetky ustanovenia písm. a), b) a c) sa venujú výrubom drevín, teda ničeniu drevín a preto nie je možné zamieňať terminológiu jednotlivých zásahov. Pôvodným znením sa vytvára priestor na poškodzovanie drevín pri účelovom výklade daného ustanovenia. Ak dané odseky hovoria o výrube je jasné, že sa jedná o ničenie drevín a to sa nepovažuje za poškodzovanie, resp. nemá umožňovať poškodzovanie ani v teoretickej rovine.