LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 33
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K prílohe č. 33: Navrhujeme slovo „PREUKAZU“ nahradiť slovom „ODZNAKU“. 

Odôvodnenie: V § 35 ods. 2 sa uvádza, že v prílohe č. 33 je uvedený vzor odznaku člena stráže prírody. V prílohe č. 1 k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa nachádza vyobrazenie označené slovami „odznak člena stráže prírody“, pričom rovnaké vyobrazenie je v prílohe č. 33 návrhu vyhlášky označené slovami „vzor preukazu člena stráže prírody“. Sme toho názoru, že v prílohe č. 33 sa nachádza vzor odznaku člena stráže prírody.