LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: prílohe č. 3
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K prílohe č. 3: Slovo „muflóních“ treba nahradiť slovom „mufloních“. Slová „určených“ navrhujeme nahradiť slovami „ustanovených“ a za slová „osobitným predpisom“ vložiť odkaz a následne poznámku pod čiarou na osobitný predpis.