LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 50
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K § 50: Navrhujeme za slovami „§ 19“ vložiť čiarku a slovo „21“.

Odôvodnenie: § 21 návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov odkazuje na § 28a ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra 2021, z uvedeného dôvodu nemôže § 21 návrhu vyhlášky nadobudnúť účinnosť pred 1. septembra 2021.