LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 49
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K § 49: V § 49 druhom bode treba vypustiť slová „vyhlášky č. 449/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.“.  Pod číslom č. 449/2019 Z. z. je v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikované nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/20019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.