LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 47
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K § 47: Upozorňujeme predkladateľa, že vyhláškou nie je možné zavádzať prechodné ustanovenia pre aplikovanie ustanovení vykonávaného zákona. Znenie navrhovaného novelizačného bodu treba dať do súladu so splnomocňujúcimi ustanoveniami a s prechodnými ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k úpravám účinným od 1. januára 2021 alebo ho vypustiť.