LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 32 ods. 1 a prílohe č. 30
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K § 32 ods. 1 a prílohe č. 30: Treba zosúladiť znenie § 32 ods. 1 a prílohy č. 30. 

Odôvodnenie: V § 32 ods. 1 sa uvádza, že v prílohe č. 30 je uvedený vzor oznámenia o začatí a ukončení prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny a v prílohe č. 30 sa nachádza vzor oznámenia o vykonávaní prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny.