LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 31 ods. 8
Dátum vytvorenia: 30.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K § 31 ods. 8: Odporúčame zvážiť nahradenie slova „pravidelne“ konkrétnym vymedzením  časového obdobia. Slovo „pravidelne“ považujeme za veľmi nepresné vymedzenie času.