LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ISP (Iniciatíva stráže prírody)
Pripomienka k: K prílohe ć. 32
Dátum vytvorenia: 29.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zo zadnej strany preukazu člena stráže prírody navrhujeme odstrániť logo Štátnej ochrany prírody SR, pretože aj keď v zmysle zák. č. 543/2002 Z. z. Štátna ochrana prírody SR riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody, preukaz člena stráže prírody vydáva podľa § 73 ods. 4 zák. č. 543/2002 Z. z. okresný úrad v sídle kraja, ktorý aj vedie zoznam členov stráže prírody a nie štátna ochrana prírody SR. Z uvedeného dôvodu by logo Štátnej ochrany prírody SR preukaz člena stráže prírody nemal obsahovať.