LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ISP (Iniciatíva stráže prírody)
Pripomienka k: K § 35 ods. 1
Dátum vytvorenia: 29.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 35 ods. 1 na konci prvej vety navrhujeme doplniť slová "a je vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu".

Uvedené doplnenie navrhujeme z dôvodu, aby sa preukaz člena stráže prírody vyrábal z polykarbonátu (materiál z ktorého sú vyrobené vodičské preukazy) a bolo to uvedené vo vyhláške obdobne ako to uvádza § 32 ods. 1 vyhláška č. 9/2009 Z. z. pri vodičskom preukaze, aby sa preukaz člena stráže prírody zbytočne neopotreboval a nebola potreba opakovaného vydávania preukazov člena stráže prírody, tak ako tomu je dnes, keď sú preukazy vyrobené z papiera. Alternatívne navrhujeme, že môžu byť vyrobené z menej kvalitného materiálu ako akrylonitrylbutadienstyren alebo polyvinylchlorid.