LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 1 ods. 7
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vyhláška ustanovuje ako náhradu za primerané opatrenie finančnú náhradu, ktorú napr. investor uhradí organizácií ochrany prírody, ktorá uskutoční sama primerané opatrenia. Rovnako ale takúto formu finančnej náhrady (ako napr. pri výrube) zákon neustanovuje. Máme za to, že táto úprava ide nad rámec zákonnej úpravy. V prípade, že takýto inštitút má záujem ministerstvo životného prostredia zaviesť, odporúčame tak urobiť priamo v zákone.