LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Kadlečík, Ján, RNDr.
Pripomienka k: Príloha č. 20 OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÉ ÚZEMIE
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Prvý odsek navrhujeme doplniť nasledovne:
Titulná strana dokumentu obsahuje názov druhu dokumentácie, názov chráneného územia (územia európskeho významu, územia medzinárodného významu s ktorým sa prekrýva), obdobie platnosti programu starostlivosti, rok spracovania a údaje o spracovateľovi dokumentácie

Zdôvodnenie:
Existujú aj prekryvy s územiami medzinárodného významu