LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Kadlečík, Ján, RNDr.
Pripomienka k: Príloha č. 7, ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V záujme zjednotenia označenia skupín živočíchov v jednotlivých prílohách navrhujeme nasledovné úpravy:

Osteichthyes (Pisces) – ryby