LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Kadlečík, Ján, RNDr.
Pripomienka k: Príloha č. 5, ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV B. CHRÁNENÉ ŽIVOČÍCHY, KTORÉ SA PRIRODZENE NEVYSKYTUJÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dátum vytvorenia: 27.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nasledovné úpravy:
Aves - Vtáky
Str. 123 
- druh Xema sabini čajka vidlochvostá – vypustiť z tejto prílohy, vyššie v Prílohe A sa uvádza ako pôvodný druh
- druh Thalasseus sandvicensis  rybár sivý – vypustiť z tejto prílohy, vyššie v prílohe A sa uvádza ako pôvodný druh (Thalasseus (Sterna) sandvicensis)
Str. 124
- druh Eremophila alpestris uškárik vrchovský – vypustiť z tejto prílohy, vyššie v prílohe A sa uvádza ako pôvodný druh
- druh Hippolais pallida sedmohlások bledý - vypustiť z tejto prílohy, vyššie v prílohe A sa uvádza ako pôvodný druh
Str. 126
- druh Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá - vypustiť z tejto prílohy, vyššie v prílohe A sa uvádza ako pôvodný druh
Str. 129
- druh Aquila nipalensis orol stepný – vypustiť z tejto prílohy, vyššie uvádzaný ako pôvodný (Aquila rapax/nipalensis)
Mammalia – cicavce
Str. 133
- druh Zadarida teniotis upraviť nasledovne:
Tadarida teniotis tadarida