LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 22 a dôvodovej správe
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanej úprave § 22 pokiaľ ide o ochranu ošetrovanie a udržiavanie drevín  je vynechaná pôvodná úprava týkajúca sa podmienok rezu živých konárov - termínov rezu, teda úprava v § 17 ods. 5 platnej vyhlášky. V odôvodnení  k novej úprave  sa len všeobecne uvádza že vychádza z doterajšiej právnej úpravy so zohľadnením poznatkov z aplikačnej praxe. Jednoznačné zdôvodnenie vypustenia celej  úpravy týkajúcej sa podmienok a termínov rezu  chýba,  a preto ho žiadame  doplniť. Odôvodnenie:  Objasnenie dôvodu vypadnutia termínov rezu je dôležité z pohľadu stanovenia normy GAEC pre nové programovacie obdobie 2021 - 2027.