LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 42 ods. 7
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť odsek 7. Odôvodnenie: predkladateľ navrhuje, výpočet celospoločenskej hodnoty dreviny v prípadoch „len na základe dostupnej drevnej hmoty“ podľa najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu. Takýto postup považujeme z odborného hľadiska za nesprávny a nepresný. V takomto prípade je možné v plnom rozsahu aplikovať prepočet hodnôt nameraných na pni a teda určenie obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou podľa prílohy č. 36 návrhu vyhlášky.