LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 21 ods.2
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 21 odseku 2 žiadame na konci doplniť slová „alebo lesníctva“. Odôvodnenie: odborné lesnícke vzdelanie sa realizuje aj so zameraním na aplikovanú ekológiu, biológiu, environmentalistiku, pričom ide o vzdelanie technického, nie prírodovedného zamerania. Ustanovenie je teda diskriminačné a to aj vo vzťahu ku skutočnosti, že predmetom posudzovania sú vo veľkej miere práve lesné biotopy a druhy viazané na lesné prostredie.