LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 19 ods. 5
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 19 odseku 5 vypustiť druhú vetu. Odôvodnenie: Veta je v kontexte prvej vety duplicitná, obsahuje stanovenie povinností, čo vyhláškou nemožno ustanovovať. Navyše aj znenie je nelogické, pretože ak by hodnotenie neobsahovalo čo len jeden existujúci zdroj údajov, bolo by neplatné, navyše sa navrhuje len zahŕňanie „relevantných“ údajov, pričom nie je zrejmé, kto a akým spôsobom vyhodnotí takúto relevanciu.