LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 6 a prílohe č. 6
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prílohe č. 6 žiadame doplniť druhy:
„ bažant jarabý (kráľovský) Symaticus reevesi,
kuropta horská   Alectoris graeca,
morka divá    Meleagris gallopavo.“. 
Odôvodnenie: Tieto druhy sú uvedené v prílohe č. 3 v zozname druhov, ktoré možno vypúšťať do prírodného prostredia, z čoho vyplýva, ža by ich malo byť možné aj chovať a držať v ľudskej opatere, predávať ich a obchodovať s nimi.