LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 2 ods. 1 a prílohe č. 2 bodu 1
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
v prílohe č. 2 žiadame do bodu 1 doplniť orech kráľovský.
Odôvodnenie: Vypustenie uvedeného druhu je absolútne neodôvodnené a nie sú známe ani negatívne dôsledky jeho výsadby a pestovania na pôvodné druhy. Vzhľadom na súčasné rozšírenie druhu je posudzovanie jeho výsadby alebo pestovania absolútne neopodstatnené a neúmerne zvyšuje administratívnu záťaž, ktorá nie je v doložke vplyvov vykalkulovaná.