LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 1 ods. 7
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odsek 7 žiadame vypustiť. Odôvodnenie: nie je prípustné, aby sa „vyplatenie prostriedkov vo výške spoločenskej hodnoty poškodeného biotopu“ odvádzalo do rozpočtu organizácie ochrany prírody a tak vytváralo zdroj financovania príspevkovej organizácie. Predkladateľ, viazaním týchto zdrojov v objeme  „spoločenskej hodnoty biotopu“ na vykonanie kompenzačných opatrení organizáciou ochrany prírody, vyvoláva dojem, že náklady organizácie ochrany prírody budú v týchto prípadoch vždy na úrovni spoločenskej hodnoty poškodeného biotopu, s čím nesúhlasíme. Zároveň ani nie je zrejmé, aké „odôvodnené prípady“ predkladateľ považuje za uplatniteľné opatrenie. Kompenzačné opatrenie spôsobom vyplatenia finančných prostriedkov je navyše nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia vo väzbe na znenie § 6 ods. 3 zákona o ochrane prírody.