LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 46 ods. 2 písm. e)
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z písmena e) žiadame vypustiť slovné spojenie „odborný posudok" vo vzťahu k rybám. Podľa § 99 ods. 4 zákona sa škoda na rybách vždy stanovuje znaleckým posudkom a nie inak. Navrhnuté znenie je tak nad rámec zákona. Stanovenie škôd znaleckým posudkom je zaužívaný spôsob, takýchto posudkov v roku nie je veľa a znalec nesie trestnoprávnu zodpovednosť na vypracovaný znalecký posudok.