LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 44 ods. 1
Dátum vytvorenia: 26.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť  nové písmeno: k) Volavka biela /beluša veľká/ (Ardea alba). Odôvodnenie: Aktuálne zaznamenávame na rybničných sústavách zaradených v CHVÚ zvýšený počet tohto druhu volavky a ich početnosť častokrát prevyšuje aj početnosť volaviek popolavých (Ardea cinerea). Je tomu tak napríklad na rybníkoch v Jakubove.