LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K návrhu vyhlášky: K § 19:
Dátum vytvorenia: 25.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Upozorňujeme predkladateľa, že ak § 19 návrhu vyhlášky nadobudne účinnosť 1. 9. 2021 dôjde k situácii, že podrobnosti o primeranom hodnotení vplyvov na územia európskej sústavy chránených území nebudú upravené v období od 1. 1. 2021 do 1. 9. 2021 žiadnym ustanovením.