LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 50
Dátum vytvorenia: 24.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v § 50 návrhu vyhlášky upraviť vymedzenie ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. septembra 2021.

Odôvodnenie: Podľa § 50 predkladaného návrhu vyhlášky nadobúda vyhláška účinnosť 1. januára 2021 s výnimkou § 19 a § 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021.
Upozorňujeme, že zdôvodnenie v osobitnej časti dôvodovej správy k § 50 deklaruje nadobudnutie účinnosti niektorých ustanovení, vzhľadom na právnu úpravu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na 1. september 2021. Ustanovenia § 28a ods. 9 a § 51 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 356/2019 Z. z., ktoré priamo súvisia s predkladaným návrhom vyhlášky a nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021, sa však viažu k § 21 a § 23 návrhu vyhlášky.