LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 42 ods. 11
Dátum vytvorenia: 24.11.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 42 ods. 11 odporúčame nahradiť slová ,,písm. a), b), d) a f)“ slovami ,,písmená a), b), d) a f)“.