LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: § 24
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť: nový ods. 15)
15) Tabule podľa odst. 2,3,4,5,7 a 12 je zakázané prichytávať na živé stromy.

Zdôvodnenie:
Nezriedka sa stáva že podobné tabuľkové označenia sa umiestňujú aj na živé stromy klincovaním, alebo skrutkovaním čo spôsobuje vstupné rany pre prípadné infekcie, čo ohrozuje zdravotný stav týchto stromov a ich okolia.