LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: § 21 ods. 2
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť: slovo „lesníctvo“
Požadovaným vysokoškolským vzdelaním, ktoré je podmienkou pre vydanie osvedčenia, je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v oblasti prírodných vied so zameraním na biológiu, lesníctvo, ekológiu, aplikovanú ekológiu, ochranu prírody a environmentalistiku.

Zdôvodnenie:
Drvivú väčšinu chránených území tvoria lesné biotopy, preto považujeme takúto požiadavku za logickú a prirodzenú.