LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: § 7
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 7 Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov 
Žiadame vypustiť ods. 15 § 7 písm. a) :

15. poloautomatické alebo automatické zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,

Zdôvodnenie:
Uvedenými zbraňami disponuje policajný zbor, ktorého úlohou je aj ochrana zdravia a bezpečnosti obyvateľov. V prípade veľkých šeliem pri odvracaní priameho nebezpečia/útoku  je nebezpečné disponovať zbraňou ktorá obsahuje len max 2 náboje.