LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: § 40
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame upraviť text ods. 2

2) Spoločenská hodnota jedincov vybraných druhov živočíchov sa zvýši až do o 300 % spoločenskej hodnoty, ak ide o živočíchy vyskytujúce sa v chránenom území alebo živočíchy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike.
Zdôvodnenie: Detto ako zdôvodnenie v prípade § 38 ods. 6