LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
Pripomienka k: § 42
Dátum vytvorenia: 23.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť text ods. 7

7) Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.

Zdôvodnenie: Ak nie je možné z dostupnej drevnej hmoty identifikovať ktorá časť pochádza od pňa a ktorá je +130 cm (bez stanovenia hrúbkovej zrážky) malo by sa postupovať podľa prílohy č. 36 čo je v tom to prípade objektívnejší prepočet. Pôvodne navrhnutý postup je odborne a legislatívne neodôvodniteľný.