LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚRZVNL (ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska)
Pripomienka k: Predkladacia správa
Dátum vytvorenia: 19.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Posledný odstavec obsahuje nepravdivé konštatovania:
1. Návrh vyhlášky nie je v súlade s Ústavou SR, najmä s ústavným článkom 20. Vyhláška zavádza ďalšie obmedzenia vo vzťahu k slobodnému užívaniu majetku a ochrane vlastníctva bez toho, aby súčasne riešila výšku a spôsob realizácie náhrady. V tomto smere nesplnila očakávania vlastníkov lesov, že bude jasne stanovovať náhrady za nové obmedzenia, ktoré zaviedla novela zákona 543/2002 Z. z.  (§13, §14, §68) a tým „napraví“ nesúlad týchto paragrafov zákona s Ústavou SR. Na Slovensku sa za viac ako rok platnosti novely zákona 543/2002 nahromadilo množstvo nedoriešených rozhodnutí okresných úradov, ktorými bolo zakázané spracovať kalamitu v lesných porastoch zaradených do hospodárskych lesov, kde jej spracovanie nariaďuje PSOL. Kto a ako bude platiť náhrady a prípadné následné škody zatiaľ nikto nerozhodol. Bude to OÚ, ŠOP, PPA?
2. Návrh vyhlášky nie je v súlade a nerieši rozpornosť so zákonmi SR, najmä so zákonom č. 326/2005 Z. z.  (Zákon o lesoch), ako príklad uvádzam §13 a 14 ods. 7 zákona č. 543, keď orgán OP môže zakázať spracovanie náhodnej kalamitnej ťažby, hoci platný PSOL vykonanie takejto ťažby predpisuje. Pritom orgán OP tento PSOL posudzoval a schválil. Takáto „autoremedúra“ vlastných rozhodnutí nie je v súlade s viacerými zákonmi SR.
Hlavným motívom urýchleného predkladania vyhlášky je ochrana jedného druhu a to vlka dravého (canis lupus).