LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚRZVNL (ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska)
Pripomienka k: Dôvodová správa
Dátum vytvorenia: 19.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V dokumente (v dôvodovej správe) úplne chýba zásadná vec a to pomenovanie rizík. Výsledkom je nepravdivá analýza vplyvov navrhovanej vyhlášky.