LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 31 ods. 3 písm. c)
Dátum vytvorenia: 19.11.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame zosúladiť so zákonom č. 131/2002 Z. z., kde sa pojem "postgraduálny kurz" nepoužíva. Pojem "postgraduálne vzdelávanie" používa zákona č. 39/2007 Z. z., avšak z textu návrhu nevyplýva, že má ísť o postgraduálne vzdelávanie veterinárnych lekárov.

Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú.